Держпродспоживслужба інформує про санітарний стан у дитячих та лікувальних закладах Сумщини

Загалом у 2018 році Держпродспоживслужбою було відібрано 3551 зразок змивів на санітарно-показову мікрофлору, у тому числі в ДДЗ–1510, НВК–946, у дитячих закладах оздоровлення-260, лікувально-профілактичних установах–780.

Застосування методу змивів на об’єктах нагляду дає можливість більш повно оцінити санітарно-епідеміологічні умови в обстежуваних закладах та установах. Повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області.

Санітарно-бактеріологічне дослідження змивів в основному базується на виявленні бактерій групи кишкової палички та патогенного стафілококу, наявність яких необхідно розцінювати як незаперечний факт підтвердження не дотримання санітарного та протиепідемічного режимів та надавало право спеціалістам Держпродспоживслужби області вживати заходів реагування згідно повноважень.

У порядку поточного державного санітарно-епідеміологічного  нагляду за дотриманням санітарного законодавства у дитячих дошкільних, навчальних, дитячих оздоровчих закладах, лікувально-профілактичних установах різних форм власності, протягом 2018 року спеціалістами підрозділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, використовувався метод змивів з поверхонь та об’єктів навколишнього середовища з метою контролю ефективності проведення поточних прибирань, миття та дезінфекційної обробки інвентарю, медичного обладнання, виробів медичного призначення багаторазового використання, санітарного одягу і рук персоналу, тощо.

Із відібраних зразків не відповідали НТД 208 або 5,86% (проти 0,91% у 2017 році). Відхилення виявлені на об’єктах 17 адміністративних територій

Відсоток незадовільних змивів, відібраних у дитячих дошкільних закладах склав 5,17%, що зареєстровано на 10 адміністративних територіях.

При дослідженнях змивів, відібраних у навчально-виховних закладах відхилення виявлено у 7,08% зразків у 9 районах області.

Змиви були відібрані також у 12 закладах оздоровлення та відпочинку для дітей на 5 адміністративних територіях; питома вага незадовільних результатів досліджень становила 13,08%. Порушення  були встановлені у 7 оздоровчих закладах.