На Сумщині оголошено конкурс з надання послуг із запобігання торгівлі людьми

Ілюстративне фото

Департамент соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації оголошує конкурс у 2019 році з надання послуг із запобігання торгівлі людьми, захисту та допомоги постраждалим особам у рамках Обласної цільової соціальної програми розв’язання пріоритетних проблем з використанням механізму соціального замовлення на 2019 рік.

Конкурс проводиться з метою залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення. Конкурс проводиться відповідно до Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 324.

УМОВИ КОНКУРСУ

У 2019 році конкурс на залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг оголошується для надання наступних соціальних послуг:

1. Організація інформування жителів усіх територіальних громад Сумської області, які постраждали від торгівлі людьми або належать до груп ризику, щодо гідного та безперешкодного доступу до допомоги і захисту, а також до послуг із попередження торгівлі людьми; організація підвищення рівня професійної компетенції спеціалістів/фахівців соціальної сфери, які взаємодіють у напрямку протидії торгівлі людьми.

Обсяг, якісні та кількісні характеристики соціальних послуг, що є предметом соціального замовлення, додаються, додаток 1.

ОБСЯГ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

До фінансування соціальних послуг в межах конкурсу залучаються кошти обласного бюджету в обсязі 80 тис. гривень.

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

1. У конкурсі з надання послуг із запобігання торгівлі людьми, захисту та допомоги постраждалим особам у рамках Обласної цільової соціальної програми розв’язання пріоритетних проблем з використанням механізму соціального замовлення на 2019 беруть участь підприємства, установи, організації (крім державних і комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів) (далі-організації), які відповідно до вимог чинного законодавства можуть надавати такі послуги на професійній основі.

2. Організації не повинні:

2.1. Перебувати у стадії припинення або визнані, в установленому порядку, банкрутами;

2.2. Мати порушення бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді;

2.3. Майно організацій не повинно перебувати під арештом.

3. Організації повинні мати:

3.1. Необхідну матеріально-технічну базу для якісного надання соціальної послуги;

3.2. Статус обласної та надавати соціальні послуги виключно на території Сумської області;

3.3. Наявність фахових спеціалістів (практичних психологів, соціальних педагогів, юристів, сертифікованих тренерів тощо), які повинні володіти спеціальними знаннями, уміннями і навичками, необхідними для професійної діяльності або можливість залучення таких спеціалістів та  волонтерів з практичними навичками.

3.4. Досвід роботи з надання соціальних послуг цільовій групі, визначеній в конкурсному завданні, не менше року.

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОДАННЯ КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Для участі у конкурсі недержавні суб’єкти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають конкурсну пропозицію:

–  складеною за формою, згідно з додатком 2;

–  в чотирьох примірниках;

–  в окремому запечатаному конверті за формою згідно з додатком 3.

2. До конкурсної пропозиції учасники конкурсу додають:

–  копії установчих документів (копію статуту (положення), засвідчені печаткою організації на кожній сторінці, копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (видану Державною реєстраційною службою України), державну реєстрацію яких проведено після 07.05.2011 або стосовно яких після зазначеної дати до Єдиного державного реєстру були внесені зміни щодо відомостей, які зазначались у свідоцтві про державну реєстрацію або вказуються у виписці засвідченої печаткою організації;

–  баланс за попередній рік;

– довідку територіального органу Міндоходів про відсутність податкового боргу, видану не пізніше ніж за місяць до подання конкурсної пропозиції.

Повний комплект конкурсної документаціїв електронному та друкованому вигляді необхідно подати в Департамент соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації за адресою: 40030, м. Суми, провулок  9 Травня, 2, каб. № 20.

Відповідальна особа: Розгон Руслан Миколайович, телефон для довідок: (0542) 77 93 37, 066 618 96 72.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної документації, мають бути пронумеровані та скріплені у папки.

Електронні копії документів, що складають конкурсну документацію, подаються на CD-диску (з розбірливо написаною на ярлику назвою претендента) разом із друкованим варіантом конкурсної документації.

Конкурсна документація не повертається учаснику конкурсу.

Конкурсна документація, надіслана факсом або електронною поштою, не розглядатиметься.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

Кінцевий термін приймання конкурсної документації – 23 квітня 2019 року (до 17-00 год.). Конкурсна документація подана після закінчення встановленого терміну не розглядатиметься.

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою40030, м. Суми, провулок 9 Травня, 2, каб. № 20, щодня, крім вихідних та святкових днів, з 8-00 до 12-00 год., з 13-00 до 17-15 год., п’ятниця – до 16-00 год.

КОНКУРСНА КОМІСІЯ ОЦІНЮЄ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗА ТАКИМИ КРИТЕРІЯМИ:

1. Відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

2. Фінансовий стан учасника конкурсу, у тому числі наявність кредиторської заборгованості, можливість надання послуг за власний рахунок з вартісною оцінкою соціальних послуг, стан матеріально-технічної бази.

3. Досвід учасника конкурсу у сфері надання соціальних послуг.

4.  Кваліфікація персоналу, який залучається до надання соціальної послуги, у тому числі наявність відповідної освіти та досвіду роботи.

5. Планована кількість отримувачів соціальних послуг.

6. Вартість соціальних послуг, соціальне замовлення яких передбачається здійснити.

Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним з критеріїв за шкалою від 0 до 10 балів.

Оголошення результатів конкурсу – після 24 квітня 2019 року.

Джерело: soc-zahyst.sm.gov.ua