У СНАУ відкрили лабораторію TOPAS

7 травня на факультеті економіки і менеджменту СНАУ відбулось урочисте відкриття навчально-наукової лабораторії в рамках реалізації Проекту «Від теоретично-орієнтованого до практичного навчання у аграрній сфері/TOPAS».

TOPAS є Європейським проектом, що фінансується програмою ЄС Еразмус+ та включає 10 партнерів з шести країн: Німеччина, Великобританія, Румунія, Польща, Вірменія, Україна та Узбекистан.

Головна мета проекту — полегшити трансформацію від викладача до студентцентрованої форми освіти та практично-орієнтованого навчання та дослідження в аграрній сфері – отже, можливості працевлаштування — в Узбекистані, Україні та Вірменії шляхом посилення співпраці аграрних університетів з підприємствами шляхом покращення практичного стажування.

Проект спрямований на подолання розриву між освітою та практичною сферою та введення навчальної методології, інструментів та інфраструктури для нефронтального практично-орієнтованого навчання з використанням сучасних підходів викладання, спрямованих на майбутніх та колишніх випускників, розроблення міждисциплінарної та відкритої для будь-яких користувачів платформи з метою сприяння співробітництва між підприємствами та університетами, розширення співпраці з фермерськими господарствами та впровадження інновацій у практично-орієнтоване навчання та викладання для забезпечення кращої відповідності запропонованих кваліфікацій потребам ринку праці.

Забезпечення широкого впливу на всі цільові групи, поширення результатів проекту шляхом застосування багаторівневого підходу:

— всередині партнерів-університетів через внутрішні портали, конференції, тренінги, практики, стажування, тощо;

— зміцнення прямих зв’язків між вищими навчальними закладами та Агробізнесом;

— встановлення зв’язків з фермерськими підприємствами та галуззю, з якими партнери мають прямі зв’язки (в тому числі торговельні палати, асоціації агробізнесу, а також інші органи, зацікавлені в освіті на практиці та тих, що вимагають збирання даних про господарство (наприклад, національні агентства, міністерства сільського господарства , науково-дослідні інститути тощо).

Завдяки фінансуванню Європейського фонду Еразмус+ в рамках проекту TOPAS лабораторія обладнана надсучасним обладнанням, зокрема: інтерактивним дисплеєм з сенсорним екраном, сучасними переносними та настільними комп’ютерами нового покоління з процесорами серії і7, професійною цифровою відеокамерою з додатковим обладнанням для створення, запису відкритих он-лайн курсів та відео лекцій. Унікальність лабораторії надає надпотужний за ємністю та швидкістю DATA сервер, який здатний підтримувати одночасно роботу 1000 сайтів, зберігати велику базу відеоінформації. Потужність Сервера дозволяє об’єднати не тільки всі області України, а й 6 країн учасників проекту TOPAS. Попередня вартість лабораторії понад 1 млн.грн.

Одним з напрямків використання лабораторії — ознайомлювати з новими програмами в Агробізнесі, їх можливостями та способами їх впровадження у життя. В режимі он-лайн користувачі лабораторії зможуть відслідковувати зміни цін на сільськогосподарську продукцію на світових товарних біржах, аналізувати цінові тренди, попит та пропозицію на сільськогосподарську продукцію. Одна з програм, яка вже активно використовується в навчальному процесі у СНАУ і є підґрунтям в реалізації проекту ТOPAS — інноваційна програма Regio MAX, розроблена Університетом Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина). Вона є реальною відповіддю запитам сьогодення сучасного фермера. Програма пропонує фермеру комплексне рішення на основі попереднього суцільного введення виробничих аграрно-економічних даних: повний облік витрат, розрахунок маржинального доходу, оптимізація фінансових потоків, аналіз рентабельності, окупності та планування діяльності. Господарство зможе швидко визначити основні проблеми, змоделювати можливі варіанти їх вирішення, адже одночасно дозволяє фермеру прораховувати декілька варіантів виробничого процесу на наступний маркетинговий рік. Програма дає можливість фермеру діагностувати нюанси, через які господарство недоотримує прибуток, виявить фактори, за допомогою яких він зможе їх усунути (добрив, насіннєвого матеріалу чи засобів захисту рослин або зміну технології), змоделювати ці елементи і водночас проводить головне – навчання.

Дана лабораторія направлена на формування нової сучасної генерації аграрних менеджерів, готових до прийняття всіх викликів сьогодення, аналізувати великі бази даних, здійснювати економічні прогнози та приймати ефективні управлінські рішення.

На сьогодні сформовано попередній пул підприємств, які задіяні у Проекті. Вже влітку цього року студенти, направлені на практику до цих підприємств, будуть проводити збір виробничих даних та одночасно ознайомлювати керівників підприємств з програмою МАХ. Результатом збору даних буде створення єдиної міжнародної аналітичної бази даних, он-лайн доступ до якої будуть мати усі всі задіяні підприємства і господарства у Проекті, яка буде для них платформою для оцінки потенційних можливостей, вивчення досвіду та використання бенчмаркінгу у плануванні діяльності.

Сталість Проекту забезпечується стратегічною підтримкою Міністерством аграрної політики та продовольства України, Всеукраїнською ГО «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України», Департаментом агропромислового розвитку України Сумської ОДА, Спілкою аграрних підприємств Сумської області, ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників Сумської області», ГО «Органічна Україна. Північ»; агрохолдингами KERNEL, МХП, ІМК.