Студентка з Сум розробила “10 кроків прокурора до подолання корупції”

Творчу робота студентки, яка увійшла до 10 кращих в Україні оприлюднила Прокуратура Сумської області.

10 кроків прокурора до подолання корупції
Гримайло Інни Миколаївни
студентки 4 курсу, спеціальності «Правознавство»,
юридичного факультету Сумського НАУ

Процвітання України залежить від зміни стереотипу мислення українців і нашої волі до свободи. Передусім – від того, чи зможемо ми виховати у собі жорстке ставлення , нетерпимість до корупції. Чи зможемо постати сильним громадянським суспільством, яке виконуватиме функцію нагляду за державою. Перспективи щодо подолання корупції у першу чергу визначаються саме рівнем нашої готовності до змін – кожного з нас окремо і українського суспільства у цілому.

Корупція – це фундамент для ведення державної політики в інтересах олігархічних кланів. Це отруйна зброя проти інтересів суспільства. Це симптом хворої неефективної державної системи. Ознака того, що державі потрібні невідкладні кардинальні реформи.

Ми звикли звинувачувати у своїх бідах владу, «попєрєдників», долю (будь-кого і будь-що – тільки не себе), забуваючи про те, що влада – це ми, а доля стає реалізацією нашої волі. Нарікати на обставини і зовнішні фактори означає не визнавати власну відповідальність і провину за свою байдужість, пасивність і терпимість до усталеного порядку речей. Мета, яку поставили перед собою українці під час Революції гідності – побороти корумпований політичний режим – поки не досягнута. Вимога Майдану щодо подолання корупції – актуальна ще й сьогодні. Головне на шляху суспільних трансформацій і декорумпізації соціуму – не поступатися і не зрадити.

Отже, радикальні кроки, спрямовані на скасування чинників, що стимулюють корупцію, мають бути такими.
КРОК 1. Чинне антикорупційне законодавство повинно постійно переглядатися і удосконалюватись для підвищення санкцій за корупційні злочини .
КРОК 2. Запровадження практики послідовного, невідворотного, тотального притягнення корупціонерів до відповідальності.

КРОК 3. Подальше удосконалення і створення мотивованої і професійної державної служби.
КРОК 4. Наділення громадян правом доступу до певних категорій інформації для гарантування прозорості діяльності державних органів ( прозорість і відкритість інформації).
КРОК 5. Запровадити досвід багатьох країн в частині застосування системи заохочень інформаторів (викривачів), які повідомляють про випадки корупції.
КРОК 6. Надати право захисту інформаторам з числа працівників державних відомств від переслідувань з боку керівництва і співробітників.
КРОК 7. Запровадження заходів внутрішньої економічної лібералізації для забезпечення мінімального втручання держави у бізнес і скасування стимулів до корупції.
КРОК 8. Проводити для прокурорів тренінги та надавати конфіденційні консультації з питань етики та доброчесності, запобігання конфлікту інтересів і корупції, сприяти поглибленню знань прокурорів з цих питань.
КРОК 9. Переглянути порядок призначення і звільнення з посади Генерального прокурора України таким чином, щоб зробити цей процес більш стійким до політичного впливу.
КРОК 10. Системно реформувати національне податкове, митне законодавство, а також законодавство, що регулює діяльність органів підвищеного корупційного ризику, судової системи і системи правоохоронних органів, державної служби і державних закупівель.

Ці зміни повинні бути спрямовані на усунення положень, які слугують механізмом стимулювання корупції та на розробку норм, які забезпечать прозорий порядок взаємодії фізичних і юридичних осіб з державними органами.