Професору СумДУ призначено довічну державну стипендію

Указом Президента України від 17 травня 2021 року № 194/2021 призначено довічні державні стипендії дев’яти видатним діячам науки, які досягли сімдесятирічного віку. Згідно цього документу такої стипендії удостоєний доктор технічних наук, професор кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів факультету технічних систем та енергоефективних технологій СумДУ Вільям Олександрович Залога. Про це повідомляється на сайті університету.

Трудовий шлях В.О.Залоги понад півстоліття пов’язаний з Сумським державним університетом і з науковою діяльністю. Він працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри, наразі – професор кафедри, керівник наукової школи у сфері оброблення матеріалів та технології машинобудування.

Вільяма Олександровича Залогу добре знають у наукових колах не тільки України, але і за її межами. Він – активний учасник і доповідач на вітчизняних та міжнародних наукових і методичних конференціях, симпозіумах, семінарах.

Під науковим керівництвом Вільяма Залоги підготовлено та успішно захищено 17 кандидатських дисертацій та 3 докторські.

Учений написав понад 600 наукових праць, 17 монографій, два підручники (один з яких тричі перевидано), 9 навчальних посібників. У його доробку – 36 свідоцтв і патентів на винаходи.

За багаторічну сумлінну працю В.О.Залога нагороджений багатьма відзнаками.