У Сумах засумнівались у цілісності виборчих скриньок

На виборчій дільниці № 590986 у Сумах спостерігач ОПОРИ засумнівався у  цілісності двох виборчих скриньок.

Під час ранкового засідання дільничної виборчої комісії спостерігач виявив великі щілини на скриньках для голосування, які, на його думку, можуть свідчити про роблеми з цілісністю скриньок.

Спостерігач звернувся до комісії із зауваженням. На момент підготовки матеріалу ці скриньки для голосування не використовували.

Під час першого туру голосування на цій же дільниці виникла така ж проблема. Було прийнято рішення цю скриньку не використовувати.

На ще одній виборчій дільниці № 590051 у ТВО№158 в с. Ганнівка-Тернівська на Білопільщині спостерігачі виявили пошкодження пломби на одній з виборчих скриньок. Після зауваження  спостерігача члени виборчої комісії скриньку доопломбували з одного боку паперовою пломбою.

На цій же дільниці під час ранкового засіданнякомісії її секретар комісії не вела ранковий протокол. У комісії пояснили, що у них не було достатньо відповідних бланків. Після зауваження спостерігача ОПОРИ комісія роздрукувала і заповнила протокол, підкріпивши його підписами  печатками.

Відповідно до ч. 10. ст. 75 Закону України “Про вибори Президента України” голова дільничної виборчої комісії на засіданні комісії перед початком голосування надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації по черзі всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки. Після огляду кожної скриньки вона пломбується або опечатується печаткою дільничної виборчої комісії, після чого у неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, підписи голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії. Після вкидання контрольного листа голова комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту ж процедуру. Після опечатування останньої виборчої скриньки та вкидання до неї контрольного листа і встановлення великих (стаціонарних) виборчих скриньок на відведені для них місця виборча дільниця вважається готовою до проведення голосування. Малі (переносні) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для бюлетенів вниз у полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону.

Згідно зі ч. 4. ст. 75 цього ж Закону дільнична виборча комісія не раніш як за сорок п’ять хвилин до початку голосування проводить засідання, на якому відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії або акта, зазначеного у частині 10 статті 73 цього Закону, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці відомості секретар комісії заносить до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.