Інвестиції в аграрний сектор економіки Сумщини збільшуються

Одним із вагомих факторів динамічного розвитку аграрного сектору економіки Сумської області єзалучення інвестицій в агропромисловий комплекс.

За інформацією обласного Департаменту агропромислового розвитку на сьогодні сума залучених інвестиційних коштів у сільськогосподарський комплекс області становить 677,5 млн гривень, або 105,8% до відповідного періоду 2018 року, в тому числі:

у галузь рослинництва − 22,3 млн грн.;

у галузь тваринництва −  8,4 млн грн.;

в розвиток інфраструктури аграрного ринку − 161,2 млн грн.;

на придбання техніки − 483,4 млн грн.;

на модернізацію машино- тракторного парку − 2,2 млн грн.

Упродовж січня-квітня 2019 року в Сумській області проводилися роботи на 19 об’єктах з модернізації та впровадження новітніх технологій приймання і зберігання зерна та розширення інфраструктури зернового ринку.

Також у галузі тваринництва проводилися роботи з будівництва та реконструкції на 7 об’єктах.

Сільськогосподарськими товаровиробниками Сумщини з початку року придбано сільськогосподарської техніки та обладнання на суму 483,4 млн гривень.

Джерело: sm.gov.ua