На Сумщині видали унікальну книгу про давню історію Путивля

Державним історико-культурним заповідником у місті Путивль видано книгу «Давній Путивль». Авторами цієї праці є відомі українські вчені, археологи – доктор історичних наук Олег Сухобоков (1937-2008) та кандидат історичних наук Світлана ЮРЕНКО.

У книзі на основі комплексного аналізу археологічних і писемних джерел простежені основні історичні періоди формування та розвитку літописного давньоруського міста Путивль, оспіваного у «Слові о полку Ігоревім».

Джерельною базою монографії стали матеріали археологічних досліджень Путивля другої половини XX – початку XXI сторіччя. «Давній Путивль» – це унікальне та необхідне для сьогодення видання, адже в ньому висвітлюється києворуська доба – початковий період української державності.

Книга ілюстрована  картами, фотографіями, кресленнями.

Видання адресоване археологам та історикам, краєзнавцям, вчителям, викладачам і студентам вишів, широкому загалу шанувальників давньої історії України.